1. Forum
  2. >
  3. Onderwerp: English
  4. >
  5. "De poesen eten op de grond."

"De poesen eten op de grond."

Vertaling:The cats eat on the floor.

March 20, 2014

6 opmerkingen


https://www.duolingo.com/profile/bepisTM

Het is "poezen", niet "poesen". Een alleenstaande S aan het eind van de stam van een woord verandert in een Z als de eerste letter na de stam een klinker is. Een vreemd geval is echter het werkwoord "niezen", waarbij "niesen" ook correct is.


https://www.duolingo.com/profile/Lavinae

Ik ben het natuurlijk met je eens, dat is inderdaad een grammatica regel. Echter, ik vermoed dat 'poesen' hier ook toegevoegd is omdat deze meervoudsvorm goedgekeurd wordt door, o.a., 'Het Genootschap: Onze Taal'. In tegenstelling tot de Van Dale accepteert dit genootschap vaak ook spraakvormen.

Voor onderbouwende informatie, zie Het Genootschap: Onze Taal

Ik zal eens kijken wat we hiermee gaan doen.


https://www.duolingo.com/profile/studentvan2014

Is het niet eenvoudig: de officiële woordenlijst kent slechts één geldig meervoud: poezen. Misschien moeten wij ons daar aan houden en niet in polemische toepassingen duiken. Het is al ingewikkeld genoeg, Niet?


https://www.duolingo.com/profile/Lavinae

Ja, maar zonder overleg pas ik andermans werk niet aan. Ga ik deze zinnen veranderen? Ja, dat ben ik zeker van plan, maar niet voordat ik deze vertalingen met de desbetreffende persoon besproken heb. Dat is wel zo netjes en voorkomt mogelijk verdere verwarring :)


https://www.duolingo.com/profile/bepisTM

Ze hadden beter "katten" kunnen gebruiken, dat voorkomt discussies zoals deze hier.


https://www.duolingo.com/profile/Lavinae

Nee. Het is belangrijk dat leerlingen weten dat ze allebei katten en poezen kunnen gebruiken als een vertaling voor 'cats' en soms hebben we katten en soms poezen als de beste vertaling.

Overigens heb ik de vertalingen met 'poesen' uit het systeem verwijderd.

Er is niks mis met discussies. Het zijn de de discussies die ervoor zorgen dat een cursus beter wordt en wanneer ze geen nut meer dienen, kunnen we ze gewoon verwijderen.

Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.