"He works as a guard."

แปลว่า:เขาทำงานเป็นยาม

May 26, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MahaSiri

ก็ตอบถูกแล้วไง


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

เขาทำงานเป็นยาม ไม่ใช่เค้า


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

As ใช้​อย่างไงคับ


https://www.duolingo.com/profile/Ex0A4

As ใช้อย่างไรครับ


https://www.duolingo.com/profile/eYwM11

เขาทำงานเหมือนกับยาม ความหมายเดียวกันป่าว ไม่รู้เหมือน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย