"And you?"

แปลว่า:แล้วคุณล่ะ

May 26, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/VVWf6

ใจเย็นๆค่ะ..ไปกันต่อนะคะ ค่อยๆไปค่ะ เป็นเพราะเรายังไม่เข้าใจ เลยตอบผิด เขาให้แก้ตัวค่ะ..ไปกันต่อนะคะ

April 17, 2018

https://www.duolingo.com/K-Bumrungsub

And you? < เขียนแบบนี้ แปลว่า แล้วคุณล่ะ? แล้วเธอล่ะ?

June 6, 2017

https://www.duolingo.com/PeangdowDa

แล้วคุณละ ลืมไม้เอก ผิดซะงั้น 55555

June 23, 2017

https://www.duolingo.com/Dream860266

What the fu-k

July 19, 2017

https://www.duolingo.com/Mink504176

ต้องตอบว่า คุณล่ะ

April 30, 2018

https://www.duolingo.com/VanEarthTu

แล้วมันผิดตรงไหนว่ะ

May 27, 2017

https://www.duolingo.com/beam172175

ผิดตรงไหน

June 4, 2017

https://www.duolingo.com/Sawitkaewk

ผิดเฉย

June 5, 2017

https://www.duolingo.com/sabaidee2

ขอบคุณสำหรับคอมเม้นท์นี้ ที่ทำให้ฉันเข้าใจ Thank you for this comment that makes me to know

June 16, 2017

https://www.duolingo.com/PAN442825

ตอบเป็นอังกฤษ√ ตอบไทย×

July 18, 2017

https://www.duolingo.com/fah405101

กรูผิดตรงไหนนต

November 28, 2017

https://www.duolingo.com/s_running

F♡ck

March 20, 2018

https://www.duolingo.com/SugaJuno

the correct answer is "แล้วคุณล่ะ/and you"

May 1, 2018

https://www.duolingo.com/Monday617442

วันนี้วันนี้ 1 มิ.ย.2561 ผมเล่นมาแล้ว 1000 คะแนน ยังหาข้อผิดจริงๆไม่เจอ นอกจากผิดเอง ปักไว้เพื่อใครที่เข้ามาอ่าน

June 1, 2018

https://www.duolingo.com/lee576460

แล้วคุณละ ก็ตอบถูกแล้ว ยังให้ผิด งง

October 31, 2018

https://www.duolingo.com/Hannah856641

เป็นเหมือนกัน

March 14, 2019

https://www.duolingo.com/gib596256

กุตอบ แล้วคุณ แล้วคำตอบคือ แล้วคุณล่เ

June 14, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย