"And you?"

แปลว่า:แล้วคุณล่ะ

May 26, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/VVWf6

ใจเย็นๆค่ะ..ไปกันต่อนะคะ ค่อยๆไปค่ะ เป็นเพราะเรายังไม่เข้าใจ เลยตอบผิด เขาให้แก้ตัวค่ะ..ไปกันต่อนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/Monday617442

วันนี้วันนี้ 1 มิ.ย.2561 ผมเล่นมาแล้ว 1000 คะแนน ยังหาข้อผิดจริงๆไม่เจอ นอกจากผิดเอง ปักไว้เพื่อใครที่เข้ามาอ่าน


https://www.duolingo.com/profile/PeangdowDa

แล้วคุณละ ลืมไม้เอก ผิดซะงั้น 55555


https://www.duolingo.com/profile/K-Bumrungsub

And you? < เขียนแบบนี้ แปลว่า แล้วคุณล่ะ? แล้วเธอล่ะ?


https://www.duolingo.com/profile/PAN442825

ตอบเป็นอังกฤษ√ ตอบไทย×


https://www.duolingo.com/profile/Mink504176

ต้องตอบว่า คุณล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/MissVatun

ต้องแปลกเป็นแบบทางการหน่อยนะคะ ใครผิดก็ใจเย็นๆค่อยปรับค่ะ จริงๆใช้ได้ ทั้งสองคำตอบนั้นแหละค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/sabaidee2

ขอบคุณสำหรับคอมเม้นท์นี้ ที่ทำให้ฉันเข้าใจ Thank you for this comment that makes me to know


https://www.duolingo.com/profile/SugaJuno

the correct answer is "แล้วคุณล่ะ/and you"


https://www.duolingo.com/profile/lee576460

แล้วคุณละ ก็ตอบถูกแล้ว ยังให้ผิด งง


https://www.duolingo.com/profile/Hannah856641

เป็นเหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/OvanofHenr

ต้องเติม ไม้เอก ให้มีเสียงต่ำครับ " ล่ะ "


https://www.duolingo.com/profile/gib596256

กุตอบ แล้วคุณ แล้วคำตอบคือ แล้วคุณล่เ


https://www.duolingo.com/profile/Sawitkaewk

ผิดเฉย


https://www.duolingo.com/profile/fah405101

กรูผิดตรงไหนนต

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย