"He is a man."

แปลว่า:เขาเป็นผู้ชาย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/irabbie

Man ต่างกับ men ยังไง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
  • 20
  • 12
  • 9
  • 9

Man คือ singular noun - คำนามเอกพจน์

Men คือ plural noun - คำนามพหูพจน์

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/hMamima888

Manคือผู้ชาย1คน Men คือผู้ชายหลายๆคนค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/e08V

ครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/twinboy2

ทำใมตอบไม่ถูกเลยครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/.DRzF

ทำไมเขียนถูกนะแต่เขาบอกไม่ถูกต้องนะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NihatshaWa

ต้องตอบกับไมโครโฟนคาดเดาค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/baiborn

เหมือนกัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NavapronBo1

ผิดตรงไหน

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LitVansula

De cuff

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย