"เป็นอย่างไรบ้าง"

แปลว่า:How is the economy?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/yawoen
yawoen
  • 10
  • 7
  • 6
  • 3
  • 3
  • 2

คำแปลไม่เห็นจะมีขึ้นบอกคำว่าเศรษฐกิจเลย-.-"

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 559

555!?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Patcharasu

เฮ๊ย...!! economy มายังไง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Melon470977

ผิด

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย