"คุณว่ายน้ำได้โดยไม่มีความเสี่ยงต่างๆ"

แปลว่า:You can swim in the sea without risks.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/yawoen
yawoen
  • 10
  • 7
  • 6
  • 3
  • 3
  • 2

คำแปลภาษาไทยไม่มีว่ายน้ำในทะเลเลย -.-"

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PiTT_PoL

โจทก์ภาษาไทย ไม่มีคำว่า "ในทะเล" แต่คำตอบ เฉลยว่า "you can swim in the sea without the resks" แก้ไขด้วยคับ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/chabathip

ไม่เข้าใจ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mod503453

แย่เลย

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย