"She reads after lunch."

แปลว่า:เธออ่านหลังกินข้าวเที่ยง

May 27, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Gurce

If กิน is intended, then shouldn't this sentence be "she reads after eating lunch"?

May 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/AshkoongMa

เธออ่านหลังจากกินข้าวเที่ยง

September 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ComEnInTec

+1

November 22, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย