Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The animal eats its food."

แปลว่า:สัตว์กินอาหารของมัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Phuck2

สัตย์เอ้ย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/surapornkl

Ok

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/intuon5

ผิดตรงไหน

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา