"The animal eats its food."

แปลว่า:สัตว์กินอาหารของมัน

May 27, 2017

ความคิดเห็น

เรียงตามกระทู้ที่อยู่บนสุด

https://www.duolingo.com/profile/Phuck2

สัตย์เอ้ย

June 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/surapornkl

Ok

May 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/intuon5

ผิดตรงไหน

July 23, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Mailee247404

สัตว์กินอาหารของมัน ผิดตรงไหนคะ???????

August 8, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย