"I support him."

แปลว่า:ฉันสนับสนุนเขา

May 27, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/noon3456

เขา ค่ะ ไม่ใช่ เค้า


https://www.duolingo.com/profile/NoonThanra

แปลถูกแล้วค่ะแต่ไม่มี 'บ' ให้เลือก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย