Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We wear clean clothes."

Dịch:Chúng tôi mặc quần áo sạch.

0
1 năm trước

32 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luannote

"Chúng tôi mặc quần áo sạch" vs "Chúng tôi mặc áo quần sạch" khác nhau ở đâu

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/HOTHANHTUN2

Bộ quần áo đâu có khác với quần áo đâu

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangMinhT36124

Áo quần giống quần áo

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Ta ko chúng sạch sẽ

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Trả lời

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

888

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Đều

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Để lại bình luận

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmcChnh1

Máy mà

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/trungthanh0111

"Chúng ta mặc quần áo sạch sẽ" sai ư :D ?? và đã sai...

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lucia04080408

Đáng lẽ câu trả lời của mình phải được chấp nhận

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/samelone

chúng ta mặc quần áo sạch mà sai -_-

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Chỉnh lại đáp án ,quần áo và áo quần khác nhau chổ nào

0
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Câp nhật đi

0
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Tới giờ vẫn vậy

0
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Quần áo ,áo quần khác nhau chổ nào .maý moc

0
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/haquyqb1

"Chúng tôi mặc áo quần sạch" báo sai.???

0
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhucNgoKim

Chúng tôi mặc bộ đồ sạch

0
Trả lời10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tng655656
Tng655656
  • 25
  • 25
  • 24
  • 18
  • 870

Quần áo và áo quần khác nhau thế nào ?!!!

0
Trả lời10 tháng trước

https://www.duolingo.com/VnDng949625

Đúng là học với cái máy"chúng ta mặc quần áo sạch" là trật quất

0
Trả lời6 tháng trước