https://www.duolingo.com/KIMKHOI2812

"My brothers and I will be doctors."

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KIMKHOI2812

anh trai tôi và tôi sẽ là bác sĩ

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.