"They follow the horse."

แปลว่า:พวกเราตามม้าตัวนี้

May 28, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mew245499

they = พวกเขา We = พวกเรา please make it correct.


https://www.duolingo.com/profile/Ndho9

They แปลว่า พวกเขาสิ


https://www.duolingo.com/profile/DokkeoKeovongsa

I think my question is true


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

They= พวกเขา ไม่ใช่พวกเรา


https://www.duolingo.com/profile/anna231936

i think they should be พวกเขา not พวกเรา


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

They=พวกเขานะ


https://www.duolingo.com/profile/PcZx11

They=พวกเรา we=พวกเรา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย