"They follow the horse."

แปลว่า:พวกเราตามม้าตัวนี้

May 28, 2017

ความคิดเห็น

เรียงตามกระทู้ที่อยู่บนสุด

https://www.duolingo.com/profile/DokkeoKeovongsa

I think my question is true

May 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Mew245499

they = พวกเขา We = พวกเรา please make it correct.

June 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Ndho9

They แปลว่า พวกเขาสิ

July 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/sopee2

They= พวกเขา ไม่ใช่พวกเรา

July 9, 2018

https://www.duolingo.com/profile/anna231936

i think they should be พวกเขา not พวกเรา

July 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

They=พวกเขานะ

October 16, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย