"They read the book."

แปลว่า:พวกเขาอ่านหนังสือ

May 28, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/bear911982

ก็พิมพ์ถูกแล้วนะ

May 28, 2017

https://www.duolingo.com/ab975

ใช่ค่ะ

May 2, 2018

https://www.duolingo.com/Tan__

แปลว่าพวกเราอ่านหนังสือไม่ได้หรอ

August 5, 2017

https://www.duolingo.com/Gurce

พวกเรา = We พวกเขา = They

August 16, 2017

https://www.duolingo.com/KamWeera

Thank you

March 14, 2018

https://www.duolingo.com/MunchareeM

พวกเราจะใช้we ค่ะ ในที่นี้เขาให้they มา เลยเป็นพวกเขา

May 5, 2018

https://www.duolingo.com/TONG.3

สำเนียง​ ฟังแล้ว​ ไม่​คุ้นหู​ เลยเป็ นประโยคอื่น​

March 2, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย