"I wear her dress."

แปลว่า:ฉันใส่ชุดกระโปรงของเธอ

May 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AnanOtO

ฉันสวมชุดกระโปรงของหล่อน ไม่ได้เหรอ ???


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

ก็ได้แหล่ะระบบมันห่วย


https://www.duolingo.com/profile/ethaizone

dress มันใช่กระโปรงซะที่ไหนล่ะ แล้ว skirt ล่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย