Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"She has an apple."

แปลว่า:เธอมีแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/MakJacobse

เขามีแอปเปิ้ล

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ploypairin1

He has an apple.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา