Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันไม่ ขอโทษ"

แปลว่า:I am not sorry.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/MakJacobse

I'll not apologize

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา