"ฉันไม่ ขอโทษ"

แปลว่า:I am not sorry.

May 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MakJacobse

I'll not apologize


https://www.duolingo.com/profile/AgqZ7

นัพะรนนน


https://www.duolingo.com/profile/HathaitipN

ฉันไม่รู้สึกขอโทษ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย