"ฉันไม่ ขอโทษ"

แปลว่า:I am not sorry.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/MakJacobse

I'll not apologize

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AgqZ7

นัพะรนนน

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย