"Not necessarily"

แปลว่า:ไม่จําเป็น

May 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Yean_yMz

จํ กับ า ต้องผิมพ์แยกกัน ไม่ใช้สระ อำ ถึงจะผ่านครับ รับบน่าจะทำมาผิด


https://www.duolingo.com/profile/karn358975

ลองทำแล้วค่ะ ไม่เห็นผ่านเลยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/LeeToshite

ตามนี้จริงๆ ครับ พิมพ์ จํ- ตามด้วย สระ -า

จํ+า ถึงจะผ่าน ถ้า จำ จะผิด

55555


https://www.duolingo.com/profile/ZzNI8

ต้องตอบตามนี้คะถูก พิมพ์แยกกัน


https://www.duolingo.com/profile/Supannida

ตรวจสอบด้วยนะคะ ตอบไม่จำเป็นแล้วแต่ผิด ทำให้ไม่ผ่านด่านต่อไปสักที


https://www.duolingo.com/profile/Brem749059

แปว่า ไม่จำเป็น


https://www.duolingo.com/profile/Patcharin14

ตอบว่า ไม่จำเป็น ระบบบอกว่าผิดคะ ช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/UzoK6

แปลว่าอะไรครับ


https://www.duolingo.com/profile/Nung14

ไม่จำเป็น ทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/PattyAnn14

ตรวจสอบด้วย


https://www.duolingo.com/profile/KorawanYut

ใช่ค่ะ ไม่จำเป็น ทำไมให้ผิด


https://www.duolingo.com/profile/karn358975

โอ้ย....ทำไมผิด ลองเริ่มใหม่หลายรอบมากกกก ยังไม่ผ่านเลย แบบนี้ก็ผ่านไปไม่ได้น่ะสิ กรุณาตรวจสอบใหม่ด้วยนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/KrissanaPi

ไม่จำเป็นตามเฉลย แต่ก้อผิด


https://www.duolingo.com/profile/bkmk7

ก็ตอบไปแล้วว่า ไม่จำเป็น ระบบขัดข้งหรือเปล่าครับ


https://www.duolingo.com/profile/pim515725

ทำยังไงก็ไม่ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/Suthep2

เอ๋อเร๋อ


https://www.duolingo.com/profile/LeeToshite

ไม่-จํ-า-เ-ป็-น ต้องพิมพ์คำว่าจำแบบแยกหยดน้ำคาง (-ํ) ออกจากสระ (-า) จํ+า แล้วจะผ่านครับ

ถ้าพิมพ์ จ จาน + -ำ จะไม่ผ่าน (สงสัยเป็นบัคครับ)


https://www.duolingo.com/profile/TheMan747492

ไปได้เลย


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

??? คำว่า"จำ" จ+ ํ +า


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ไม่จำเป็น


https://www.duolingo.com/profile/aai825378

ทำคำตอบถูกแล้ว ไม่จำเป็น แต่ไม่ผาน


https://www.duolingo.com/profile/KulyisaTae

แก้ไหม...คงไม่มีใครแก้


https://www.duolingo.com/profile/sittiphanph

ก็ตอบว่า 'ไม่จำเป็น' ทำไมถึงผิด


https://www.duolingo.com/profile/ThiradetSa

โอ๊ยยยย แล้วจะมาเก็บตังพวกกู อีดอก


https://www.duolingo.com/profile/chinkaoian

แปลตามมา10ครั้งแล้วยังผิดต้องทำงัยตาม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย