Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เขาเป็นผู้ชาย"

แปลว่า:He is a man.

0
1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SupapornWi

เข้าใจ

2
ตอบกลับ1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NUT598847

รีบไปหน่อย

0
ตอบกลับ1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NuttapongW

ลืม​a

0
ตอบกลับ11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JoeWern-Fa

พ่องตาย เย็ดแม่ม

0
ตอบกลับ3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา