Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เขาเป็นผู้ชาย"

แปลว่า:He is a man.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SupapornWi

เข้าใจ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NUT598847

รีบไปหน่อย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NuttapongW

ลืม​a

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Serenityt3
2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา