"Το γράμμα"

Μετάφραση:The letter

5/30/2017, 12:45:50 AM

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/quPO6

The letter

5/30/2017, 12:45:50 AM

https://www.duolingo.com/quPO6

Τό γράμμα

5/30/2017, 12:48:53 AM
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.