"I sleep."

แปลว่า:ฉันนอน

May 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Otto217257

ฉันนอน ผิดเหรอ

May 30, 2017

https://www.duolingo.com/PichjiraNi

ฉันหลับก็ควรจะถูกนะคะ

June 22, 2017

https://www.duolingo.com/JojiJo2

ตอบฉันนอน แต่แจ้งว่าผิด

June 26, 2017

https://www.duolingo.com/ThanakritR

ผมหลับ ก็ไม่ได้

June 21, 2018

https://www.duolingo.com/JonyL.Telk

โจทย์ให้พิมพ์ภาษาอังกฤษครับ

September 16, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย