"The bear eats an apple."

แปลว่า:หมีกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

May 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mon541634

อีกละ ตอบตรงเฉลยเป๊ะๆ มันให้ผิด ทีนี้จะทำอย่างไรล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/PoompeemTh

ผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/narisara.4

งง หนูเเปลผิดหรอค่ะ ช่วยหนูหน่อย


https://www.duolingo.com/profile/Phonlaphak

พอไหม?


https://www.duolingo.com/profile/FQ5t7

หมีกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง


https://www.duolingo.com/profile/Gam745392

พูดตามแล้วผิด งง???


https://www.duolingo.com/profile/ducky-kl

แอปเปิล ก็ผิด ต้องเหมือนทุกตัว คือ แอปเปิ้ล เออหนอ..

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน