"ปูดื่มน้ำ"

แปลว่า:The crab drinks water.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/TOXn8

พิมไรมา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nungning350729

The crab drink beer.555555

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/palmysujir

ไม่สับสนนะ ง่ายจะตาย อิอิ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/suntharee2

ปูดื่มน้ำไม่มีนะ ถ้าเป็นสัตว์ต้องใช้ กิน ไม่ใช่ ดื่ม หนิ่

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย