Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เขาเอื้อมถึงนกตัวนั้น"

แปลว่า:The girls are fine, thanks.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nat396070

" The girls are fine" is not the answer

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/H9Zm3

น่าจะให้คำมาผิด ไม่มีภาษาอังกฤษเลย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/jared83
jared83
  • 20
  • 11
  • 10
  • 8
  • 5

"The girls are fine, thanks" should not be a correct answer.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Tomnaja

ความหมายเดียวกันหรือเปล่าคะ ไม่เข้าใจ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ratha20

คำตอบที่ให้มา..ใช่เหรอครับ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PiTT_PoL

แก้ไขครับ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PiTT_PoL

คนละเรื่องเดียวกัน แก้ไขด้วย

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tanawat6

เพื่อไร

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kanokkan2

พีคสุด

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/weerapong1

Ha ha ha ha

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/1yHi4

What !!!

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2
sopee2
  • 19
  • 8
  • 4

แก้ไขค่ะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sirirupmoh1

มันใช่ไหม

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา