"I want marriage and a family."

แปลว่า:ฉันอยากแต่งงานและมีครอบครัว

May 31, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Gurce

Judging from the existing thai sentence, to me, it feels more fitting for the english sentence to be "I want to marry and have a family"


https://www.duolingo.com/profile/andi_kan

I think "I want to get married and have a family" sounds better, but that's nitpicking. The current English translation is pretty incorrect imho.


https://www.duolingo.com/profile/DokkeoKeovongsa

For the thai translate is not true


https://www.duolingo.com/profile/Chayathorn4

จริงง่ะ


https://www.duolingo.com/profile/wrong20

ใช้ and เท่ากับ I want married and(I want) a family น่าจะเป็น ฉันอยากแต่งงานและ(ฉันอยาก/ต้องการ)มีครอบครัว


https://www.duolingo.com/profile/Cat868509

ประโยคที่ตอบผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/Cat868509

คำแปล คือ ฉันอยากแต่งงานและมีครอบครัว คำไหนที่ ไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/Cat868509

ผิด ตรงประโยคนี้ อีกแล้ว คืออะไรคะ


https://www.duolingo.com/profile/d6ry12

แล้วไส่ตัวไหนเข้าไปถึงจะผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/d6ry12

เพื่อนๆผ่านไหมครับ


https://www.duolingo.com/profile/d6ry12

ผู้รู้บอกหน่อย


https://www.duolingo.com/profile/EyipEyipEyip

ยังตอบไม่เรียบร้อยอะมันเด้งละครับ


https://www.duolingo.com/profile/YungyingZu

ต้องการกับอยากนี่มันต่างกันยังไงอ่ะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย