Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He eats salt."

แปลว่า:เขากินเกลือ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/XDooX

เค้า หรือ เขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/k1hX5

เค้าๆ ผมละงงอยู่นาน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pelekitsad

ผมพิมพ์เกือ ถูกแล้ว ทำไมันบอกผิด ไม่เข้าใจ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/FernnNatwi

เกลือ ค่ะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThanunnutM

พิมพ์ถูกทุกคำ ยังผิด

วันที่แล้ว

https://www.duolingo.com/ThanunnutM

พอพิมพ์อีกรอบเหมือนเดิมเป๊ะ ถูกเฉย

วันที่แล้ว