"He eats salt."

แปลว่า:เขากินเกลือ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/XDooX

เค้า หรือ เขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/k1hX5

เค้าๆ ผมละงงอยู่นาน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pelekitsad

ผมพิมพ์เกือ ถูกแล้ว ทำไมันบอกผิด ไม่เข้าใจ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/FernnNatwi

เกลือ ค่ะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThanunnutM

พิมพ์ถูกทุกคำ ยังผิด

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThanunnutM

พอพิมพ์อีกรอบเหมือนเดิมเป๊ะ ถูกเฉย

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย