Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ช้างดื่มน้ำ"

แปลว่า:The elephant drinks water.

0
1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/anna203675

ไม่มี

0
ตอบกลับ1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา