"She has the plates."

แปลว่า:เธอมีจานหลายใบ

June 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pepepreeya

ออกเสียงไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/k1hX5

เหมือนกันเลยยยย


https://www.duolingo.com/profile/LeXSaMDoY1

ออกเสืยง ยาก พูดยาก


https://www.duolingo.com/profile/PBomberTV

เหมือนกันคับ


https://www.duolingo.com/profile/Keroro740414

ชาม ไม่เท่ากับ จาน --!


https://www.duolingo.com/profile/Pang46904

เสียงต้องออกยังไง555

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย