"In July we eat fish."

แปลว่า:ในเดือนกรกฎาคมพวกเรากินปลา

June 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/a2n8

มีตัวอักษรไม่ครบ


https://www.duolingo.com/profile/ploy702558

แนะนำให้เลือกรับประทานหรือกินทุกแบบฝึกหัดเลยค่ะคำใดคำหนึ่ง ทุกแบบฝึกหัดจะได้ไม่สับสนค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Moji286707

มันก็ใช้ได้เหมือนกันปะะะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย