Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"In July we eat fish."

แปลว่า:ในเดือนกรกฎาคมพวกเรากินปลา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Mailee247404

งงแปป

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/a2n8

มีตัวอักษรไม่ครบ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ploy702558

แนะนำให้เลือกรับประทานหรือกินทุกแบบฝึกหัดเลยค่ะคำใดคำหนึ่ง ทุกแบบฝึกหัดจะได้ไม่สับสนค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา