Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"His children read the newspaper."

แปลว่า:ลูกของเขาอ่านหนังสือพิมพ์

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/radar361711
1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KxM54

พิมพ์ครบแล้วทำไมผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChutpongPo

เสียงเพี้ยนรึเปล่า

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/iMBG13

ตอบถุกแล้ว

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/jaojaa1

ลูกเขาก็น่าจะเข้าใจเหมือนกันนะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา