"How are you?"

แปลว่า:คุณเป็นอย่างไร

June 2, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/OuiSongsee

พวกเป็นอย่างไร คือไร แก้ไขด้วยครับ


https://www.duolingo.com/profile/MingkamolR

ใช่ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/iVorTex1

สบายดีไหม ... คือคำตอบ


https://www.duolingo.com/profile/apisit7

คุณสบายดีใหม นะครับคำตอบ


https://www.duolingo.com/profile/PARK80862

แยะนำให้ใส่คำตอบให้ครอบคลุมคะ แบบว่าพิมไปในทิศทางเดียวกัน ก็คือถูก เช่น how are you? ------ คุณสบายดีไหม, คุณเป็นอย่างไร


https://www.duolingo.com/profile/NamkaengSo

สบายดีไหม?


https://www.duolingo.com/profile/hana787291

คำตอบไม่ใช่นะคะ เป็นอย่างไรบ้าง หรือ สบายดีใหม น่าจะดีกว่า


https://www.duolingo.com/profile/ZilcHZ

สบายดีไหม หรือ เป็นอย่างไรบ้าง


https://www.duolingo.com/profile/samantaann1

ใช้คุณสบายดีไหมไม่ได้เรอะ


https://www.duolingo.com/profile/SherryK.

คุณสบายดีไหม?


https://www.duolingo.com/profile/2Z4s6

น. หนู หายตัวนึงค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Natch863776

คุณสบายดีไหม คุณเป็นอย่างไร ควรที่จะถูกทั้งสองอย่างนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/NiNidarat1

เเย่มาก


https://www.duolingo.com/profile/51KE3

ตอบถูกแล้วค่ะแต่คนในบ้านเสียงดังค่ะ...

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย