Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I hear the woman."

แปลว่า:ฉันได้ยินผู้หญิง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nnnim

ฉันทำถูกแล้วนะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nan905546

✔️

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/new797386

เป็นประโยคไทยที่แบบไม่ได้ใจความ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sakorninmu

ผมผิดตรงไหน

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/fonthapana

wtf

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Catty100863

Holy shit

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Warit13

ฉันได้ยินเสียงผู้หญิงงงงงงงงงงง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LvmAI

มันแปลกๆ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา