"Wesupportthewomen."

แปลว่า:พวกเราสนับสนุนผู้หญิงหลายคน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ancxff

ต้องเขียนยังไงบ้างครั้งคำที่ให้มาไม่ครบ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/itthipong

สายเปย์นี่หว่า

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sittichai6

ก็ พิมพ์ว่า พวกเราสนับสนุนผู้หญิงหลายคน ทำไมยังผิดอีก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sittichai6

กว่าจะผ่านพิมพ์สามสี่รอบ งง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/6PeU2

เออพิมถูกแล้วทำไมไม่ไห้ผ่านวะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kritnight

เขาให้พิมพ์ภาษาอังกฤษ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย