"The boy eats the apple."

แปลว่า:เด็กผู้ชายคนนี้กินแอปเปิ้ลลูกนี้

June 3, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/walkinpeony

เด็กผู้ชายกินแอปเปิ้ล


https://www.duolingo.com/profile/Natchaya450413

จะเป็นแอปเปิ้ลลูกนี้ได้ไงในเมื่อเฉลยไม่ได้ใช้คำว่า "This" เฉลยใช้คำว่า "The apple" มันจะได้คำตอบที่ไม่เหมือนกันกับเฉลยใจบ่ข่อยหน่ะโมโหกะอินี้มาพอแล้วใด๋!!!! I am bored with you duolingo and I am always annoying you!!!!!

อ่านภาษาอะไรออกพูดภาษาอะไรเป็นก็ปล่ยๆมันออกมาเหอะเริ่มรำคาญโปรแกรมนี้แร้ววววววว!!!!!!


https://www.duolingo.com/profile/Natchaya450413

ทำไมเมื่อกี้ตอบแบบมันเลยแต่ว่าผิดพอมาตอบเองแต่ไม่มีคำว่า "ลูกนี้" แล้วมันถูกอ่ะงง?


https://www.duolingo.com/profile/Earn1860

ก็พิมถูกแต่ทำไมให้ผิด


https://www.duolingo.com/profile/YqD35

เหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/Doiy7

ตอบถูกแล้วนะ ระบบมันผิด แก้ไขด้วย


https://www.duolingo.com/profile/Chadalangs

แบบนี้ผิดช้วยตอบคำถูกต้องให้หน่อยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Nattayapon2

ไม่เห็นมีคำว่า This ตรง boy,appleเลยแก้ไขด้วย


https://www.duolingo.com/profile/ottoshi

ใช้คำว่านี้ ถูก ใช้คำว่า นั้น ผิด


https://www.duolingo.com/profile/OY81

เด็กผู้ชายกิยแอปเปิ้ล


https://www.duolingo.com/profile/Toon713634

พิมพ์ถูกแล้วทำไมบอกว่าผิด

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน