"ฉันออกไปข้างนอกหลังกินข้าวเย็น"

แปลว่า:I go out after dinner.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
  • 20
  • 12
  • 9
  • 9

I think either of these should be acceptable too:

  • I go outside after having dinner
  • I go outside after eating dinner
1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/I_am_benz

Thank you

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย