1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ฉันออกไปข้างนอกหลังกินข้าวเย…

"ฉันออกไปข้างนอกหลังกินข้าวเย็น"

แปลว่า:I go out after dinner.

June 3, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Gurce

I think either of these should be acceptable too:

  • I go outside after having dinner
  • I go outside after eating dinner

https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

For the people who are studying Thai, 'ข้าวเย็น' is a colloquial word of 'อาหารเย็น'.


https://www.duolingo.com/profile/KittipoomW

Why fill"eating" before dinner.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย