Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"You have food."

แปลว่า:คุณมีอาหาร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kaimook14

Have แปลว่า ทาน ก็ได้หนิ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/FineSujitr

ตอบถูกแล้วทำไมขึ้นผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/.2a4M

ก็แปลว่าคุณมีอาหาร ทำไมยังผิด

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/zMX111

คุณมีอาหาร

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BewtyBarbies

คุณมีอาหาร ถูกคะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BewtyBarbies

Have has แปล ว่า มี

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา