"ThereisonethingIdidnottellyou."

แปลว่า:มีสิ่งหนึ่งที่ฉันไม่ได้บอกคุณ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AnanOtO
AnanOtO
  • 12
  • 10
  • 10
  • 8
  • 6

ช่วยอธิบายหน่อยครับว่าทำไม่ "มีหนึ่งสิ่งที่ผมไม่ได้บอกคุณ" ถึงไม่ได้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย