"เธออ่านหนังสือพิมพ์ให้พวกเราฟัง"

แปลว่า:She reads us the newspaper.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
  • 20
  • 12
  • 9
  • 9

The multiple choice response demands us to pick both these options, but one of them is incorrect:

  1. She reads us the newspaper
  2. She reads a newspaper THE us

The 2nd option is wrong. I suspect the intention was for it to say "TO us"

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/papao8

I think so.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/EkaphopKhi

I think : She reads a newspaper to us.

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PinkPang2

I think "She reads newspaper to us

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Cx8q3

คุณควรจะวงเล็บว่า (เลือกได้มากกว่า 1)

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mint946088

to หายไปไหน

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย