1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เธออ่านหนังสือพิมพ์ให้พวกเรา…

"เธออ่านหนังสือพิมพ์ให้พวกเราฟัง"

แปลว่า:She reads us the newspaper.

June 3, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Gurce

The multiple choice response demands us to pick both these options, but one of them is incorrect:

  1. She reads us the newspaper
  2. She reads a newspaper THE us

The 2nd option is wrong. I suspect the intention was for it to say "TO us"


https://www.duolingo.com/profile/EkaphopKhi

I think : She reads a newspaper to us.


https://www.duolingo.com/profile/PinkPang2

I think "She reads newspaper to us


https://www.duolingo.com/profile/Mint946088

to หายไปไหน


https://www.duolingo.com/profile/Cx8q3

คุณควรจะวงเล็บว่า (เลือกได้มากกว่า 1)


https://www.duolingo.com/profile/ian893580

ทำไมต้องมี s ด้วย


https://www.duolingo.com/profile/pawineesod

เพราะว่า ประธาน she เป็นเอกพจน์ (เจาะจงว่าเป็นใคร)


https://www.duolingo.com/profile/wRfO563994

ทำไมต้องเป็นคำแรก


https://www.duolingo.com/profile/wRfO563994

ไม่ช่วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย