"I like the afternoon period."

แปลว่า:ฉันชอบช่วงเวลาบ่าย

June 3, 2017

ความคิดเห็น

เรียงตามกระทู้ที่อยู่บนสุด

https://www.duolingo.com/profile/Gurce

Would "ผมชอบตอนบ่าย" be permissible?

June 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ADKI9

ฉันชอบเวลาช่วงบ่าย

October 14, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย