"Iliketheafternoonperiod."

แปลว่า:ฉันชอบช่วงเวลาบ่าย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
  • 20
  • 12
  • 9
  • 9

Would "ผมชอบตอนบ่าย" be permissible?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ADKI9

ฉันชอบเวลาช่วงบ่าย

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย