Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I am asking for water."

แปลว่า:ฉันกำลังขอน้ำอยู่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Rucky13

มันเป็นเฮี่ยไรวะ คำตอบก็ตรงกันแต่มันดันไม่ถูก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Dawhan1

สับสนค่ะช่วยหน่อย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/new797386

แปลไทยได้แบบ.... นะ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา