"She works."

แปลว่า:เธอทำงาน

June 3, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Helina.MiuMiu

The right way to spell "เค้า" is "เขา"


https://www.duolingo.com/profile/LiverLiver1

แก้ไขด้วยครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย