"เขาจะได้รับโทรศัพท์ของเขาแล้ว"

แปลว่า:He will have received his telephone.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AnanOtO
AnanOtO
  • 12
  • 10
  • 10
  • 8
  • 6

ใช้คำว่า "phone" ไม่ได้เหรอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AnanOtO
AnanOtO
  • 12
  • 10
  • 10
  • 8
  • 6

ใช้คำว่า "phone" ไม่ได้เหรอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย