"My skirt"

แปลว่า:กระโปรงของฉัน

June 4, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/K-Bumrungsub

นี่ผมมีกระโปรงด้วยหรือนี่ 555


https://www.duolingo.com/profile/john743730

ของฉัน?


https://www.duolingo.com/profile/Patcharasu

กระโปรงของเมียผม ก็ว่าไป 55+


https://www.duolingo.com/profile/PunikaNamw

ของฉัน


https://www.duolingo.com/profile/Cat868509

ออกเสียง ยังไงถึง จะ ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/Chamaiporn5

ไม่มี ป จะให้พิมพ์ตับไหนง่ะ


https://www.duolingo.com/profile/kongu2

555555 ฮาว่เ


https://www.duolingo.com/profile/MikPlp

ผู้ชายมีกระโปรงด้วยเหรอ5555


https://www.duolingo.com/profile/wrong20

หนุ่มสก๊อต, เจ้าของร้านเสื้อผ้า


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ตอบถูกต้อง​แล้วครับ


https://www.duolingo.com/profile/Nilubol

พวกผู้หญิง ก็รอดไป ไม่ต้องมีกระโปรง สก๊อต 5555


https://www.duolingo.com/profile/Inwkhun

สะกดภาษาไทยผิด 55


https://www.duolingo.com/profile/augustlimp

กว่าจะได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย