Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The lunch"

แปลว่า:ข้าวเที่ยง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/onausa

.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JanblingWng

มื้อกลางกัน the same

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/E3eJ2

อาหารมื้อเที่ยง ก็ไม่ได้หรือ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา