"He goes."

แปลว่า:เขาไป

June 5, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/lomueranji

เขา ค่ะ ไม่ใช่เธอ


https://www.duolingo.com/profile/WarapornJa2

ตัวเลือกเป็น เธอ แก้ด้วยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/AndrewPier138483

You told me เธอ is for SHE


https://www.duolingo.com/profile/Arisa873987

He = เขา แก้ด่วน-_-


https://www.duolingo.com/profile/Nizar187684

"เขา" น่าจะเจาะจงกว่าคำว่า "เค้า" ที่ใช่กับผู้หญิงก็ได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย