Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ thiết lập một kỉ lục mới cho bơi lội."

Dịch:I am going to establish a new record for swimming.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Theo tôi nếu chọn thêm đáp án SET cần thêm UP mới đủ nghĩa. Set up = thiết lập. ADMIN nên xem lại nếu đúng cần sửa lại cho đúng. Cám ơn

1 năm trước