1. Forum
  2. >
  3. Topic: Romanian
  4. >
  5. "The bananas are not green ex…

"The bananas are not green except one."

Translation:Bananele nu sunt verzi în afară de una.

June 5, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/isacfanel

Bananele nu sunt verzi exceptând una. It is the same.

Learn Romanian in just 5 minutes a day. For free.