"He has a newspaper."

แปลว่า:เขามีหนังสือพิมพ์

June 6, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SumonkanCh

ทำไมถึงตัดคำว่าเล่มหนึ่งออกทั้ง ๆ ที่มี a เหรอคะ ตอบไปว่าเขามีหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่ง เลยผิด เพราะในเฉลยไม่มี


https://www.duolingo.com/profile/Qt933

ออกเสียงไม่ค่อยชัดทำให้ฟังสับสน


https://www.duolingo.com/profile/noomnam

เค้า หรือ เขา


https://www.duolingo.com/profile/FvVC16

เขามีหนังสือพิมพ์


https://www.duolingo.com/profile/mook221369

ฟังปกติเป็น He แต่พอฟังช้าๆ เป็น She งงเด้อ งงเด้อ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย