Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He has a newspaper."

แปลว่า:เขามีหนังสือพิมพ์

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/noomnam

เค้า หรือ เขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LATDAWAN1

เขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sittichai4

เขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา