"Đây là thẻ tín dụng của tôi."

Dịch:Here is my credit card.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/totanhiep

"This is a my credit card" sao k đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

"a" là mạo từ bất định, dùng để chỉ một món đồ nào đó bất kỳ nhưng chỉ có một cái. Còn đây thẻ tín dụng đã được xác định là thẻ của tôi rồi, không cần thêm mạo từ "a".

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.