Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đây là thẻ tín dụng của tôi."

Dịch:Here is my credit card.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/totanhiep

"This is a my credit card" sao k đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

"a" là mạo từ bất định, dùng để chỉ một món đồ nào đó bất kỳ nhưng chỉ có một cái. Còn đây thẻ tín dụng đã được xác định là thẻ của tôi rồi, không cần thêm mạo từ "a".

1 năm trước